Usluge

 

Sukladno voznom parku kojeg posjedujemo, pružamo razne vrste prijevoza.

Sve naše transportne jedinice su ceradnoga tipa.

Kapaciteti:

OPIS VOLUMEN
Tegljač standard – 13,60 m 90 m³
Tegljač mega – 13,60 m 105 m³
Tandem, prikoličar 120 m³

Naša usluga obuhvaća kompletne, kao i djelomične utovare tereta.